Zomerabonnement 2023

Zomerabonnement indoor-tennis

Het Frans Otten Stadion biedt u de mogelijkheid om tijdens de zomermaanden te tennissen op alle niet verhuurde indoor-tennisbanen van het Frans Otten Stadion.

Het zomerabonnement geeft u het recht om per dag maximaal één uur een tennisbaan te reserveren. Na dit uur kunt u uiteraard doorspelen tot de baan weer bezet wordt.

Dit zomerabonnement kost u slechts € 185,-  en loopt van 1 april 2022 tot 1 oktober 2023. Het zomerabonnement wordt automatisch beëindigd per 30 september.

Schrijf u hier in  

Zomerabonnement 2023

Klik hier om een indoor tennis abonnement af te sluiten

Zomer abonnement Reglement

 1. Het zomerabonnement loopt van 1 april 2023 tot 1 oktober 2023 en zal op laatst genoemde datum automatisch worden beëindigd.

 2. U kunt zich tot uiterlijk 31 juli 2023 aanmelden voor het Frans Otten stadion zomerabonnement.

 3. De contributie bedraagt € 185,- per persoon per abonnement.

 4. Het zomerabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

 5. Iedere abonnee krijgt een persoonsgebonden abonnementsnummer met pasfoto.

 6. Als abonnee kunt u tennissen op alle niet-verhuurde indoortennisbanen van het Frans Otten stadion.

 7. Twee abonnees kunnen maximaal 8 dagen van te voren een tennisbaan reserveren van maximaal één klokuur, onder vermelding van naam.

 8. Abonnees kunnen weer een baan reserveren nadat de speeltijd van de laatst gemaakte reservering is verstreken.

 9. Abonnees hebben alleen speelrecht met geldig abonnementsnummer en dienen zich voor het spelen ten allen tijden te melden bij de receptie, ook bij online boeken. 

 10. Indien een Abonnee met iemand speelt die (nog) geen abonnee is, dient de persoon die geen abonnee is de helft van de dan geldende baanhuur te voldoen als introductieprijs. Deze persoon dient zich vooraf te melden bij de receptie van het Frans Otten stadion om de baanhuur te voldoen.

 11. Het Frans Otten stadion kan te allen tijde de banen verhuren voor evenementen. Er is dan beperkte tot geen speelmogelijkheid.

 12. Het Frans Otten stadion heeft alle recht om bij fraude het abonnement op te zeggen zonder dat er recht is op restitutie.